Tác giả :

Giảng viên lý thuyết

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

1

Đặng Thanh  

Bình

ThS

2

Nguyễn Thanh 

Bình

CN

3

Nguyễn Cảnh

Công

KS

4

Ngọc Kiên

Cường

GVC, ThS

5

Lê Thị Hồng 

Diễm

KS

6

Lâm Chấn

Điền

KTV

7

Đinh Công  

Đoan

GV, ThS

8

Quản Trọng

Hiệp

 

9

Cao Khải

Hùng

CNCĐ

10

Hoàng Văn

Hướng

KS

11

Lê Văn

Khoan

KS

12

Mai Tuấn  

Khôi

GV, ThS

13

Linh

GV, ThS

14

Nguyễn Văn 

Long

KS

15

Huỳnh Tôn  

Nghĩa

GV, ThS

16

Nguyễn Quang  

Ngọc

GV, CN

17

Phùng Quang 

Ngọc

KS

18

Nguyễn 

Phương

GV, TS

19

Đặng Trường

Sơn

GV, TS

20

Nguyễn Thành  

Sơn

GVC, ThS

21

Giang Hồng

Tâm

CN

22

Nguyễn Văn 

Tâm

KS

23

Nguyễn Trung

Thành

KS

24

Nguyễn Công  

Thương

GV, ThS

25

Nguyễn Thị

Thúy

CNCĐ

26

Nguyễn Hữu 

Trung

GV, ThS

27

Trần Công  

GV, ThS

28

Nguyễn Thanh 

Tuấn

GV, ThS

29

Phan Thành

Tưởng

KS

30

Nguyễn Thị Thanh  

Vân

GV, ThS

Giảng viên thực hành

STT

Họ và tên

Học vị

31

Ngô Quốc

Anh

KS

32

Nguyễn Thị

Dịu

KS

33

Võ Thị Kim

Dung

CNCĐ

34

Đoàn Minh

Gia

CNCĐ

35

Huỳnh Trung  

Hiếu

KS

36

Lê Thị

Huyền

CNCĐ

37

Nguyễn Thị Tuyết

Nga

CNCĐ

38

Trần Công  

Quốc

KS

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *


Truy cập tháng: 48,962

Tổng truy cập:572,448

Trung tâm Tin hoc,  Copyright © 2014
Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM
Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84.8) 38960987
E-mail: itc@hcmute.edu.vn